سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید
مسیر صفحه : >  خانه  >  فایل ها > مهندسی شهرسازی  > پاورپوینت ها 
جدیدترین محصولات "پاورپوینت ها" در "مهندسی شهرسازی"

منظر در شهرسازی و معماری

53700 تومان
94400 تومان
54100 تومان
51300 تومان
48000 تومان
60700 تومان

مبانی و روش های طراحی شهری

94400 تومان
47000 تومان
33200 تومان
56500 تومان
45800 تومان
50000 تومان

شناخت فضای شهری

37400 تومان
75200 تومان
81700 تومان
60700 تومان
62600 تومان
24600 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

35200 تومان
37200 تومان
50000 تومان
49300 تومان
50000 تومان
62600 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

39200 تومان
48700 تومان
28200 تومان
43600 تومان
52200 تومان
52200 تومان

برنامه ریزی شهری

33400 تومان
39200 تومان
29200 تومان
49800 تومان
33400 تومان
39200 تومان

شهرسازی-برنامه ریزی منطقه ای

56500 تومان
59700 تومان
40800 تومان
31900 تومان
57000 تومان
45000 تومان

مسکن

47600 تومان
57600 تومان
49800 تومان
41400 تومان
26600 تومان
51900 تومان

رویکردها و نظریات شهرسازی

33400 تومان
37400 تومان
49800 تومان
94400 تومان
58500 تومان
54200 تومان

حمل و نقل و ترافیک

45800 تومان
51300 تومان
24000 تومان
15200 تومان
51300 تومان
34800 تومان

مدیریت شهری

51300 تومان
73500 تومان
36900 تومان
22400 تومان
36400 تومان
24000 تومان

سایر

45800 تومان
45100 تومان
43600 تومان
20200 تومان
16200 تومان
13900 تومان
    محصولات مشابه

پرفروش ترین فایل ها