سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید
مسیر صفحه : >  خانه  >  فایل ها > مهندسی شهرسازی  > پاورپوینت ها 
جدیدترین محصولات "پاورپوینت ها" در "مهندسی شهرسازی"

منظر در شهرسازی و معماری

29500 تومان
51800 تومان
29700 تومان
28200 تومان
26400 تومان
33300 تومان

مبانی و روش های طراحی شهری

51800 تومان
25900 تومان
18200 تومان
31000 تومان
25200 تومان
27500 تومان

شناخت فضای شهری

20600 تومان
41300 تومان
44900 تومان
33300 تومان
34400 تومان
13600 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

19400 تومان
20500 تومان
27500 تومان
27100 تومان
27500 تومان
34400 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

21700 تومان
26900 تومان
15600 تومان
24000 تومان
28700 تومان
28700 تومان

برنامه ریزی شهری

18400 تومان
21700 تومان
16200 تومان
27300 تومان
18400 تومان
21700 تومان

شهرسازی-برنامه ریزی منطقه ای

31000 تومان
32800 تومان
22500 تومان
17600 تومان
31200 تومان
24800 تومان

مسکن

26100 تومان
31600 تومان
27300 تومان
22800 تومان
14700 تومان
28600 تومان

رویکردها و نظریات شهرسازی

18400 تومان
20600 تومان
27300 تومان
51800 تومان
32100 تومان
29800 تومان

حمل و نقل و ترافیک

25200 تومان
28200 تومان
13200 تومان
8500 تومان
28200 تومان
19100 تومان

مدیریت شهری

28200 تومان
40300 تومان
20300 تومان
12400 تومان
20000 تومان
13200 تومان

سایر

25200 تومان
24900 تومان
24000 تومان
11200 تومان
9000 تومان
7800 تومان
    محصولات مشابه

پرفروش ترین فایل ها