سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید
مسیر صفحه : >  خانه  >  فایل ها > مهندسی شهرسازی  > پاورپوینت ها 
جدیدترین محصولات "پاورپوینت ها" در "مهندسی شهرسازی"

منظر در شهرسازی و معماری

44800 تومان
78700 تومان
45100 تومان
42800 تومان
40000 تومان
50600 تومان

مبانی و روش های طراحی شهری

78700 تومان
39200 تومان
27700 تومان
47100 تومان
38200 تومان
41700 تومان

شناخت فضای شهری

31200 تومان
62700 تومان
68100 تومان
50600 تومان
52200 تومان
20500 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

29400 تومان
31000 تومان
41700 تومان
41100 تومان
41700 تومان
52200 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

32700 تومان
40600 تومان
23500 تومان
36400 تومان
43500 تومان
43500 تومان

برنامه ریزی شهری

27900 تومان
32700 تومان
24400 تومان
41500 تومان
27900 تومان
32700 تومان

شهرسازی-برنامه ریزی منطقه ای

47100 تومان
49800 تومان
34000 تومان
26600 تومان
47500 تومان
37500 تومان

مسکن

39700 تومان
48000 تومان
41500 تومان
34500 تومان
22200 تومان
43300 تومان

رویکردها و نظریات شهرسازی

27900 تومان
31200 تومان
41500 تومان
78700 تومان
48800 تومان
45200 تومان

حمل و نقل و ترافیک

38200 تومان
42800 تومان
20000 تومان
12700 تومان
42800 تومان
29000 تومان

مدیریت شهری

42800 تومان
61300 تومان
30800 تومان
18700 تومان
30400 تومان
20000 تومان

سایر

38200 تومان
37600 تومان
36400 تومان
16900 تومان
13500 تومان
11600 تومان
    محصولات مشابه

پرفروش ترین فایل ها