سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید
مسیر صفحه : >  خانه  >  فایل ها > مهندسی شهرسازی  > پاورپوینت ها 
جدیدترین محصولات "پاورپوینت ها" در "مهندسی شهرسازی"

منظر در شهرسازی و معماری

32400 تومان
56900 تومان
32600 تومان
31000 تومان
29000 تومان
36600 تومان

مبانی و روش های طراحی شهری

56900 تومان
28400 تومان
20000 تومان
34100 تومان
27700 تومان
30200 تومان

شناخت فضای شهری

22600 تومان
45400 تومان
49300 تومان
36600 تومان
37800 تومان
14900 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

21300 تومان
22500 تومان
30200 تومان
29800 تومان
30200 تومان
37800 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

23800 تومان
29500 تومان
17100 تومان
26400 تومان
31500 تومان
31500 تومان

برنامه ریزی شهری

20200 تومان
23800 تومان
17800 تومان
30000 تومان
20200 تومان
23800 تومان

شهرسازی-برنامه ریزی منطقه ای

34100 تومان
36000 تومان
24700 تومان
19300 تومان
34300 تومان
27200 تومان

مسکن

28700 تومان
34700 تومان
30000 تومان
25000 تومان
16100 تومان
31400 تومان

رویکردها و نظریات شهرسازی

20200 تومان
22600 تومان
30000 تومان
56900 تومان
35300 تومان
32700 تومان

حمل و نقل و ترافیک

27700 تومان
31000 تومان
14500 تومان
9300 تومان
31000 تومان
21000 تومان

مدیریت شهری

31000 تومان
44300 تومان
22300 تومان
13600 تومان
22000 تومان
14500 تومان

سایر

27700 تومان
27300 تومان
26400 تومان
12300 تومان
9900 تومان
8500 تومان
    محصولات مشابه

پرفروش ترین فایل ها