سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید
مسیر صفحه : >  خانه  >  فایل ها > مهندسی شهرسازی  > پاورپوینت ها 
جدیدترین محصولات "پاورپوینت ها" در "مهندسی شهرسازی"

منظر در شهرسازی و معماری

37400 تومان
65600 تومان
37600 تومان
35700 تومان
33400 تومان
42200 تومان

مبانی و روش های طراحی شهری

65600 تومان
32700 تومان
23100 تومان
39300 تومان
31900 تومان
34800 تومان

شناخت فضای شهری

26000 تومان
52300 تومان
56800 تومان
42200 تومان
43500 تومان
17100 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

24500 تومان
25900 تومان
34800 تومان
34300 تومان
34800 تومان
43500 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

27300 تومان
33900 تومان
19600 تومان
30400 تومان
36300 تومان
36300 تومان

برنامه ریزی شهری

23300 تومان
27300 تومان
20400 تومان
34600 تومان
23300 تومان
27300 تومان

شهرسازی-برنامه ریزی منطقه ای

39300 تومان
41500 تومان
28400 تومان
22200 تومان
39600 تومان
31300 تومان

مسکن

33100 تومان
40000 تومان
34600 تومان
28800 تومان
18500 تومان
36100 تومان

رویکردها و نظریات شهرسازی

23300 تومان
26000 تومان
34600 تومان
65600 تومان
40700 تومان
37700 تومان

حمل و نقل و ترافیک

31900 تومان
35700 تومان
16700 تومان
10600 تومان
35700 تومان
24200 تومان

مدیریت شهری

35700 تومان
51100 تومان
25700 تومان
15600 تومان
25400 تومان
16700 تومان

سایر

31900 تومان
31400 تومان
30400 تومان
14100 تومان
11300 تومان
9700 تومان
    محصولات مشابه

پرفروش ترین فایل ها