سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید
مسیر صفحه : >  خانه  >  فایل ها > مهندسی شهرسازی  > پاورپوینت ها 
جدیدترین محصولات "پاورپوینت ها" در "مهندسی شهرسازی"

منظر در شهرسازی و معماری

61700 تومان
108500 تومان
62200 تومان
58900 تومان
55200 تومان
69800 تومان

مبانی و روش های طراحی شهری

108500 تومان
54000 تومان
38100 تومان
64900 تومان
52600 تومان
57500 تومان

شناخت فضای شهری

43000 تومان
86400 تومان
93900 تومان
69800 تومان
71900 تومان
28200 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

40400 تومان
42700 تومان
57500 تومان
56600 تومان
57500 تومان
71900 تومان

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

45000 تومان
56000 تومان
32400 تومان
50100 تومان
60000 تومان
60000 تومان

برنامه ریزی شهری

38400 تومان
45000 تومان
33500 تومان
57200 تومان
38400 تومان
45000 تومان

شهرسازی-برنامه ریزی منطقه ای

64900 تومان
68600 تومان
46900 تومان
36600 تومان
65500 تومان
51700 تومان

مسکن

54700 تومان
66200 تومان
57200 تومان
47600 تومان
30500 تومان
59600 تومان

رویکردها و نظریات شهرسازی

38400 تومان
43000 تومان
57200 تومان
108500 تومان
67200 تومان
62300 تومان

حمل و نقل و ترافیک

52600 تومان
58900 تومان
27600 تومان
17400 تومان
58900 تومان
40000 تومان

مدیریت شهری

58900 تومان
84500 تومان
42400 تومان
25700 تومان
41800 تومان
27600 تومان

سایر

52600 تومان
51800 تومان
50100 تومان
23200 تومان
18600 تومان
15900 تومان
    محصولات مشابه

پرفروش ترین فایل ها