سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید

محصولات موجود در برچسب رویکرد برنامه ریزی خطی

رویکرد برنامه ریزی خطی

قیمت : 17100 تومان
قیمت : 13600 تومان

پرفروش ترین فایل ها