سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید

محصولات موجود در برچسب مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی در مرحله ایجاد سفر

مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی در مرحله ایجاد سفر

قیمت : 17600 تومان

پرفروش ترین فایل ها